PROTOKOLLER_

A)
 1)   Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 2)   Adıyaman Üniversitesi
 3)   Adnan Menderes Üniversitesi
 4)   Afyon Kocatepe Üniversitesi
 5)   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 6)   Ahi Evran Üniversitesi
 7)   Akdeniz Üniversitesi
 8)   Aksaray Üniversitesi
 9)   Alaaddin Keykubat Üniversitesi
10)  Amasya Üniversitesi
11)  Anadolu Üniversitesi
12)  Ankara Üniversitesi
13)  Ardahan Üniversitesi
14)  Artvin Çoruh Üniversitesi
15)  Atatürk Üniversitesi

B)
16)  Balıkesir Üniversitesi
17)  Bartın Üniversitesi
18)  Başkent Üniversitesi (v)
19)  Batman Üniversitesi
20)  Bayburt Üniversitesi
21)  Beykent Üniversitesi (v)
22)  Bezmialem Vakıf Üniversitesi (v)
23)  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
24)  Bingöl Üniversitesi
25)  Bitlis Eren Üniversitesi
26)  Bozok Üniversitesi
27)  Bursa Teknik Üniversitesi
28)  Bülent Ecevit Üniversitesi
C)
29)  Celal Bayar Üniversitesi
30)  Cumhuriyet Üniversitesi
31)  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
32)  Çankırı Karatekin Üniversitesi
33)  Çukurova Üniversitesi
D)
34)  Dicle Üniversitesi
35)  Dokuz Eylül Üniversitesi
36)  Dumlupınar Üniversitesi
37)  Düzce Üniversitesi
E)
38)  Ege Üniversitesi
39)  Erciyes Üniversitesi
40)  Erzincan Üniversitesi
41)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
F)
42)  Fırat Üniversitesi
G)
43)  Gazi Üniversitesi
44)  Gaziantep Üniversitesi
45)  Gaziosmanpaşa Üniversitesi
46)  Gebze Teknik Üniversitesi
47)  Giresun Üniversitesi
48)  Gümüşhane Üniversitesi
H)
49)  Hacettepe Üniversitesi
(Hacettepe Ünv.de 2018-2019 Akademik yıl için kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan bölümler ve açıklamalar için tıklayınız.)

50)  Hakkâri Üniversitesi
51)  Harran Üniversitesi
52)  Hasan Kalyoncu Üniversitesi (v)
53)  Hitit Üniversitesi
I-İ)
54)  Iğdır Üniversitesi
55)  İnönü Üniversitesi
56)  İstanbul Aydın Üniversitesi (v)
57)  İstanbul Arel Üniversitesi (v)
58)  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
59)  İstanbul Medipol Üniversitesi (v)
60)  İstanbul Üniversitesi
61)  İstanbul Kültür Üniversitesi (v)
62)  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
63)  İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
K)
64)  Kadir Has Üniversitesi (v)
65)  Kafkas Üniversitesi
66)  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
67)  Karabük Üniversitesi
68)  Karadeniz Teknik Üniversitesi
69)  Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
70)  Kastamonu Üniversitesi
71)  Kırıkkale Üniversitesi
72)  Kırklareli Üniversitesi
73)  Kilis 7 Aralık Üniversitesi
74)  Kocaeli Üniversitesi
M)
75)  Mardin Artuklu Üniversitesi
76)  Marmara Üniversitesi
77)  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
78)  Mersin Üniversitesi
79)  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
80)  Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
81)  Mustafa Kemal Üniversitesi
82)  Muş Alparslan Üniversitesi
N)
83)  Namık Kemal Üniversitesi
84)  Necmettin Erbakan Üniversitesi
85)  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
86)  Niğde Üniversitesi
O)
87)  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
88)  Ordu Üniversitesi
89)  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
P)
90)  Pamukkale Üniversitesi
R)
91)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 
S)
92)  Sakarya Üniversitesi
93)  Selçuk Üniversitesi
94)  Sinop Üniversitesi
95)  Siirt Üniversitesi
96)  Süleyman Demirel Üniversitesi
97)  Şırnak Üniversitesi

T)
98)  Tunceli Munzur Üniversitesi
U)
99)  Uludağ Üniversitesi
100) Uşak Üniverisitesi
Y)
101) Yalova Üniversitesi
102) Yeditepe Üniversitesi (v)
103) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
104) Yıldız Teknik Üniversitesi
105) Yüzüncü Yıl Üniversitesi

D
evlet Üniversitesi:95  Vakıf Üniversitesi:10

YÖK Yürütme Kurulu'nun 03.08.2016 tarihli toplantısında alınan kararla vakıf üniversiteleriyle Farabi Değişimi yapılamamaktadır.

http://yok.gov.tr/web/farabi
Bu içerik 01.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 447 kez okundu.