2020-2021 AKADEMİK YILI FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

2020-2021 AKADEMİK YILI FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2-16 MART 2020’DE  BAŞLIYOR..

GEREKLİ ŞARTLAR

*Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalaması

en az 2.00/4.00

*Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalaması

en az 2.50/4.00

*Farabi başvurusu yapılacak Üniversite yabancı dilde eğitim veriliyorsa geçerli yabancı Dil Puanı (YDS, E-YDS, TOEFL)

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

- Öğrencilerin önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersler başvuru yapmalarına engel oluşturmamaktadır.

- Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl içinde Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan yararlanamazlar.

- “Güz” veya “Güz+Bahar” tercihi yapabilirsiniz.(Tek Bahar tercihi yapamazsınız.)

- Gitmek istediğiniz üniversitede bölümünüzün ve sınıfınızın  olduğundan emin olduktan sonra tercih yapınız.

- FARABİ Protokolümüzün bulunduğu web sayfamızda bulunan devlet üniversitelerine gidebilirsiniz. Anlaşma yapılmış olan Üniversiteleri ve bölüm anlaşmalarını linkten ulaşabilirsiniz(https://farabi.trakya.edu.tr/pages/anlasmali-kurumlar).

-  Bölümlerin gönderecekleri ve kabul edecekleri öğrenci sayıları Farabi sayfalarında yayımlanmaktadır.  Bazı üniversiteler kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını ve ekstra koşullarını kendi sitelerinde yayımlayabilmektedirler. Öncelikle Trakya Üniversitesi’nin gelen-giden öğrenci kontenjanlarını kontrol ediniz. Önbaşvuru yapılırken bu kontenjanların göz önünde bulundurulması önerilir..  Gidilmek istenen Üniversitenin Farabi sayfalarındaki duyuruların takibi sağlıklı bir ön başvuru için önemlidir.

- Tek tercih alınacağı için derslerin gidilmek istenen üniversite ile uyumlu olup olmadığının önceden incelenerek tercih yapılması öğrencilerin yararına olacaktır. Kontenjan bilgisi için tıklayınız.

 

2020-2021 AKADEMİK YILI FARABİ ÖN BAŞVURU AŞAMALARI

Öğrenciler  2 Mart 2020 - 16 Mart 2020 Tarihleri arasında teslim etmeleri gerekli evraklar :

1- 2 adet aday öğrenci başvuru formu  http://farabi.trakya.edu.tr/pages/ogrenci-belgeleri#.WIIE0lzIY-k ‘den indirilip bilgisayarda dolduracak, bölüm koordinatörüne imzalatılacak

2- 2 adet not çizelgesi/ transkript (genel not ortalamasını gösteren, öğrenci işlerinden alınacak imzalı ve mühürlü veya  barkodlu)

3- 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 adet fotoğraf(Aday öğrenci formuna yapıştırılarak teslim edilecektir)

5- Başvurulacak üniversitede yabancı dilde eğitim veriliyorsa dil puanı gösteren belge. (Yabancı dilde eğitim vermiyorsa gerek yok)

Gerekli evraklar önbaşvuru tarihlerinde(01-16 Mart 2020) Farabi Ofis Koordinatörlüğüne elden teslim edilecektir.

16 Mart 2020 saat 17.30'a kadar başvurular alınacak olup YÖK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerekli koordinasyon yapılacaktır; takvime uyulması zorunlu olduğu için evraklarda gecikme kabul edilemeyecektir.

Gerekli duyurular Farabi sayfasından yapılacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

A- Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili; Türkçe ise,

GNO (genel not ortalaması),

B- Tamamen ya da kısmen yabancı dil ise, genel not ortalamasının %50’sinin ve yabancı dil puanının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır

Öğrencinin gitmek istediği kurumda eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı bir dilde ise YDS/  E-YDS/TOEFL puanını gösteren belge gerekmektedir

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

2020-2021     Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

        

Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650 TL olarak belirlenmesi,

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2020

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2020

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2020

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2020

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

15 Mayıs 2020


Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu içerik 28.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1722 kez okundu.